“O‘zbektelekom” AK telefon aloqasi xizmatlari bo‘yicha jismoniy shaxslar uchun qo‘shimcha tariflar

Tarif nomi

Abonent to‘lovi, so‘m

“O‘zbektelekom” AK tarmog‘i ichida chiqish qo‘ng‘iroqlari uchun kiritilgan limit*, daqiqa

Boshqa operatorlar tarmog‘iga chiqish qo‘ng‘iroqlari uchun kiritilgan limit, daqiqa

Kiritilgan qo‘shimcha xizmat soni, dona**

Shahar (tuman) hududida

Viloyat hududida

Respublika hududida

Shahar (tuman) hududida

Viloyat hududida

Respublika hududida

 

“Shahar”

10 000

1 500

0

0

300

0

0

1

“Viloyat”

15 000

1 500

0

300

0

1

“Respublika”

25 000

1 500

300

1

Izoh:
* “O‘zbektelekom” AK tarmog‘i ichidagi so‘zlashuvlarga Kompaniya telefon aloqasi tarmog‘idagi so‘zlashuvlar va  “O‘zMobayl” filialining GSM va CDMA tarmog‘iga chiqish qo‘ng‘iroqlari kiradi.
** Abonentning xohishiga ko‘ra  “O‘zbektelekom” AK tomonidan  shartnoma asosida (erkin) belgilanadigan telekommunikatsiya xizmatlari uchun tariflar” 125-1/7-son narxnomasining 3-bo‘lim, 36-bandidagi  qo‘shimcha xizmat turlaridan biriga ulanadi.

  1. Mazkur tarif rejalariga abonent arizasiga muvofiq o‘tkaziladi.
  2. Barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar bepul.
  3. Kiritilgan limitdan tasgqari har bir daqiqa so‘zlashuv shahar (tuman) bo‘yicha – 9  so‘m, viloyat bo‘yicha – 25 so‘m, respublika bo‘yicha – 65 so‘m miqdorida narxlanadi.
  4. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida o‘rtasidagi telefon so‘zlashuvlari “Viloyat hududida” kiritilgan limit doirasiga kiradi va limitdan ortiq so‘zlashuvlar 25 so‘m miqdorida narxlanadi.
  5. Xalqaro telefon so‘zlashuvlari narxi  “Telekommunikatsiyaning universal xizmatlariga tariflarning chegaraviy darajalari” 125-1/1-son narxnomasiga asosan tariflanadi.
  6. Agar abonent oyning 1-sanasidan keyin ulanganda, abonent to‘lovining miqdori va abonent to‘loviga kiritilgan limit ulangan kundan boshlab joriy kalendar oyining oxirgi sanasigacha muvofiq ravishda qayta hisoblab chiqiladi.
  7. Tariflar qo‘shimcha qiymat solig‘ini hisobga olgan holda belgilangan.
  8. Mazkur tariflar bo‘yicha xizmatlar 100 foiz oldindan haq to‘langandan so‘ng taqdim etiladi.