Litsеnziyalar

 • Kattalashtirish
 • Kattalashtirish
 • Kattalashtirish
  • АА №0005661
   Ma’lumotlar uzatish tarmogʻini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish.
   5 yil muddatga berilgan
   Amal qilish muddati: 24.02.2017 – 24.02.2022

  • №002166
   Uy-joy xo‘jalik qurilishi uchun va komplekslar loyiha-smeta hujjatlarini yaratish, shu jumladan, ularning muhandislik tarmoqlari va tizimlarini loyihalashtirish
   31.01.2017 muddatga berilgan

  • №000290
   Fonogrammalarni sotish
   5 yil muddatga berilgan
   Amal qilish muddati: 05.08.2016 – 05.08.2021

 • Kattalashtirish
 • Kattalashtirish
 • Kattalashtirish
  • №000291
   Fonogrammalarni takrorlash
   5 yil muddatga berilgan
   Amal qilish muddati: 05.08.2016 – 05.08.2021

  • АА №0005662
   Tеlеradiodasturlarini tarqatish xizmatlarini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish.
   5 yil muddatga berilgan
   Amal qilish muddati: 24.02.2017 – 24.02.2022

  • АА №0005657
   Mahalliy tеlеkommunikatsiya tarmoqlarini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish
   15 yil muddatga berilgan
   Amal qilish muddati: 23.02.2017 – 23.02.2032

 • Kattalashtirish
 • Kattalashtirish
 • Kattalashtirish
  • АА №0005659
   Xalqaro tеlеkommunikatsiya tarmoqlarini(jumladan, IP - tеlеfoniya) loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish
   15 yil muddatga berilgan
   Amal qilish muddati: 03.01.2017 – 03.01.2032

  • AA №0005718
   Shaharlararo tеlеfon aloqasi tarmog‘ini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish
   15 yil muddatga berilgan
   Amal qilish muddati: 03.11.2015 – 03.11.2030

  • AA №0005717
   Ko‘chma radiotеlеfon (mobil) aloqasini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish
   15 yil muddatga berilgan
   Amal qilish muddati: 03.11.2015 – 03.11.2030